Referencje


Lista referencyjna obiektów zrealizowanych

 • ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH na Oś.PLEWISKA o pow. 1400 m2/12 400 m3

 • STADION ŻUŻLOWY w Toruniu ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

 • STACJA PALIW w Rejowcu - fundamenty żelbetowe pod stalowe zbiorniki paliwa 4 szt o pojemno_ci 10 000 m3

 • BAZA PALIW Jamy/k. Gardeji - zbiorniki szczelne i fundamenty specjalne bazy paliw

 • CENTRUM Handlowo-Rozrywkowe FOCUS PARK w Zielonej Górze- elementy konstrukcji żelbetowej o pow. 10 800 m2/54 000 m3

 • STACJA UZDATNIANIA WODY w ELBLĄGU :

  • żelbetowy zbiornik wód popłucznych szt. 2 o pow. zabudowy 610 m2/3660 m3
  • żelbetowy zbiornik kontaktowy wraz z komorą napowietrzania _pow. zabudowy 210 m2/2300 m3
  • żelbetowy zbiornik wody czystej nr 1 - pow. zabudowy 1410 m2/7900 m3
  • budynek administracyjno-biurowy - pow. zabudowy 320 m2/1650 m3

 • HALE PRZEMYSŁOWE STALOWE - fundamenty żelbetowe o pow. zabudowy 46 00 m2

 • ELEKTROWNIA o mocy 1MW w Orchówku woj. Lubelskie - kompletna konstrukcja żelbetowa bez technologii _ pow. zabudowy 1255 m2/ 6850 m3

 • ZBIORNIK RETENCYJNY w Lewobrzeżnej Oczyszczalni ścieków w Poznaniu ul. Serbska