Realizacje

 • Fundamenty żelbetowe hal przemysłowych o powierzchni łącznej ok. 50 000 m2 na terenie woj. wielkopolskiego

 • Konstrukcje żelbetowe trybun stadionu sportowego w Głogowie oraz stadionu żużlowego w Toruniu

 • Konstrukcje żelbetowe hali sportowej oraz niecek basenowych w Głogowie

 • konstrukcje żelbetowe w Centrum Handlowo-Rozrywkowym FOCUS PARK w Zielonej Górze o pow. 11 500 m2

 • Żelbetowe zbiorniki wody w modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody dla Miasta Elbląga

 • Konstrukcja żelbetowa Elektrowni o mocy 1 MW w Orchówku woj. lubelskie

 • 4 fundamenty zbiorników paliwowych o poj. 10 000 m3 każdy, oraz obiekty towarzyszące Bazy Paliwowej - Rejowiec k. Poznania

 • Zbiorniki paliwowe i pozostałe obiekty Bazy Paliwowej Gardeja

 • Zespół budynków mieszkalnych w Poznaniu na oś.Plewiska

 • Konstrukcja żelbetowa zbiornika retencyjnego na Lewobrzeżnej Oczyszczalni ścieków w Poznaniu

 • Żelbetowy zbiornik osadnika wtórnego wraz z komorami i budynku transportu osadu w Oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące k/Pleszewa.

 • Konstrukcja żelbetowa Budynku Wolnostojącego o Funkcji Biurowej z Usługami Medycznymi przy ul. Piątkowskiej 165 w Poznaniu o kubaturze 8715 m3 i powierzchnii całkowitej 2947 m2

 • Konstrukcja żelbetowa czterech silosów na biomasę AGRO wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie ELEKTROWNI w Koninie

 • Żelbetowe zbiorniki osadników wtórnych , bioreaktory , zagęszczacze grawitacyjne oraz budynki ; krat , dmuchaw, stacji trafo i odwadniania osadu w rozbudowywanej i modernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Borówcu - Aglomeracja Kórnik

i inne...