Oferta

Roboty żelbetowe - w szczególności konstrukcje inżynierskie:

  • zbiorniki żelbetowe, baseny
  • tunele
  • wiadukty
  • mosty
  • fundamenty przemysłowe
  • fundamenty specjalne
  • stany surowe budynków